Driftsingeniør/Driftsoperatør

Vil du være med på et grønt industrieventyr?

Vi er en engasjert gjeng som er genuint opptatt av å bidra til å akselerere det grønne skiftet. Til vårt nyetablerte pilotanlegg på Holtskogen Næringspark søker vi nå:

Driftsingeniør/Driftsoperatør

Ansvars- og arbeidsoppgaver

Hovedoppgaven er å drifte – og dermed forbedre – produksjonen på pilotanlegget sammen med et dedikert og internasjonalt team av forskere og ingeniører.

Arbeidet går ut på å styre prosessene fra kontrollrom, rapportere resultater og drifte prosessutstyret. Dette er et pilotanlegg, som betyr at man blir involvert i utvikling og optimalisering av nye prosesser i tillegg til å kjøre standardiserte prosesser.

 

Kvalifikasjoner

Vi søker engasjerte personer som har praktisk erfaring fra å jobbe med produksjon, prosjekt- og sikkerhetsarbeid. Vi vil gjerne ha søkere med bakgrunn som ingeniør eller tekniker, men relevant praktisk erfaring kan også kompensere for mindre formalkompetanse. Full opplæring vil bli gitt. Kvinner oppfordres til å søke.

Det er også en fordel dersom du har erfaring fra å håndtere kjemikalier i produksjon samt erfaring fra prosessanlegg med brennbare, korrosive og/ellet toksiske gasser. Vi har en fokusert sikkerhetskultur i selskapet, og det er viktig for oss at de som kommer inn deler dette fokuset. HMS og forbedringsarbeid står sentralt hos oss.

Du må være lærevillig, ha evne til å jobbe selvstendig og søker gjerne råd fra kollegaer. Du må trives med å jobbe i tverrfaglige team, og ha god kommunikasjonsevne i norsk og engelsk.
Dette er perfekt jobb for deg som brenner for det grønne skiftet og ønsker å bidra konkret.

 

Kontakt

For nærmere informasjon ta gjerne kontakt med:

Per Bjerk: 481 55 446 (Skagerak Consulting)

Finn Lauvli: 990 32 220 (Skagerak Consulting)

Werner Filtvedt: 916 16 063 (Cenate)

 

Om oss

Cenate AS er et norsk selskap som lager silisiumbaserte nanokompositter til bruk i neste generasjon litium ion batterier. Vårt mål er å etablere fabrikker for storskala produksjon av denne type silisiumbaserte anoder for å muliggjøre enda høyere lagringsevne for litium ion batterier og dermed bidra til å akselerere det grønne skiftet.

Vi utvikler neste generasjons litium ion batterianoder i samarbeid med noen av verdens største batteriprodusenter. Cenate AS har utviklet en ny type silisiumbasert anode som øker batterikapasiteten med opptil 30%. Teknologi og produkt er utviklet og testet igjennom en serie forskningsprosjekter gjennom de siste 10 år.

 

Cenate AS er et spin-off selskap fra Dynatec AS. De to selskapene samarbeider der Cenate AS jobber med produktutvikling i samarbeid batteriprodusenter og Dynatec AS utvikler utstyr for å lage disse produktene.

I tillegg til gründerne eies selskapet av Bonheur, Must Invest, Nysnø og Vianode.

 

Søk på stillingen her